Finansowanie

W ramach kompleksowej obsługi inwestycyjnej, oferujemy Państwu również usługę świadczoną przez współpracującą z nami firmę konsultingową, specjalizującą się w pozyskiwaniu środków pomocowych dla podmiotów gospodarczych, w szczególności działających w sektorze rynku rolno-spożywczego. W ramach współpracy oferowane są następujące usługi:
 

 • Konsultacje:

             dla podmiotów gospodarczych w zakresie istniejących funduszy strukturalnych i możliwości ich wykorzystania.

 • Analizy:
   
 • przeprowadzanie analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzanie analizy rynku,    
 • określenie czynników konkurencyjności,    
 • rozwój strategii przedsiębiorstwa,     
 • identyfikacja dostępnych programów pomocowych i wstępna ocena możliwości uzyskania dofinansowania,    
 • weryfikacja projektów i zgodności z wymogami danego programu.
   
 • Przygotowanie dokumentacji:
   
 • opracowanie biznes planu dla inwestycji,     
 • przygotowanie wniosku o dotację oraz weryfikacja wymaganych załączników,      
 • przygotowanie wniosku o płatność,     
 • nadzór nad zgodnością prowadzonej inwestycji z wytycznymi Programu.
   
 • Współpraca z instytucjami finansującymi:
   
 • obsługa procesu ubiegania się o kredyt komercyjny oraz preferencyjny lub leasing (wybór najkorzystniejszej oferty bankowej z uwzględnianiem najbardziej atrakcyjnych warunków cenowych dla Klienta),      
 • negocjowanie w imieniu Klienta, na podstawie posiadanego pełnomocnictwa, z instytucją  finansującą, warunków kredytowania (wysokość prowizji, oprocentowania i wartość zabezpieczeń).

 

Decydując się na współpracę  z Naszą Firmą otrzymujecie Państwo profesjonalną usługę, która wprost może przełożyć się na wymierne efekty finansów. Unikacie Państwo w ten sposób kontaktów z urzędami, instytucjami finansowymi, które niejednokrotnie w zawiłościach przepisów i obowiązujących procedur nie stwarzają przychylnej atmosfery dla polskiego przedsiębiorcy. Co jednak najistotniejsze, oszczędzacie Państwo czas, który alternatywnie możecie wykorzystać na pozyskiwanie nowych klientów i kontaktów handlowych.